Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Công trình đã thực hiện

Phần Cấu hình Camera xem từ xa (WAN)

Tháng Bảy,
20/07/2021
Đăng bởi sieucongnghe

B1: Khai báo tên hostname. Nhiều trang web miễn phí đăng kí như dyndns, no-ip….. Vd: http://dyndns.org. đăng ký tài khỏan, sau đó xác nhận trong mail, rồi tạo tên hostname trong dyndns. Lưu ý:...

X