Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Phần Cấu hình Camera xem từ xa (WAN)

Tháng Bảy,
20/07/2021
Đăng bởi sieucongnghe

B1: Khai báo tên hostname. Nhiều trang web miễn phí đăng kí như dyndns, no-ip….. Vd: http://dyndns.org. đăng ký tài khỏan, sau đó xác nhận trong mail, rồi tạo tên hostname trong dyndns. Lưu ý: mỗi địa điểm thuê bao đường truyền ADSL ta chỉ cấp một tên hostname. Chỗ khác thì tên hostname khác.

B2: Đặt tên hostname vào modem router trong mục dynamic DNS (DDNS). Vd: router Draytek.

X