Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Phần Cấu hình Camera IP xem tại chỗ (LAN)

Tháng Bảy,
20/07/2021
Đăng bởi sieucongnghe

B4: Đưa đĩa CD ROM đi kèm vào máy tính đã nối mạng, chế độ Autorun sẽ kích họat trình quản lý cài đặt trên đĩa.

B5: Cài đặt chương trình Wizard. Nhấn vào Software Utility > Nhấn vào Installation Wizard > Next > Chọn đường dẫn > Next > Finish.

B6: Cài đặt chương trình ST3402. tương tự như trên, Đặt password phần mềm của root.

B7: Từ Desktop vi tính > Chọn Double Click Intallation Wizard > Dò tìm camera IP > Hiển thị camera IP > Check vào ô cần thay đổi camera IP đó > Chọn ô Setup > Next > Bỏ check Reset IP address at next boot > Quy IP cần thay đổi camera về IP trong mạng Switch/Hub > Next > Apply > Link to selected device(s).

X