Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

HỆ THỐNG CAMERA VÀ BÃI GIỮ XE THÔNG MINH BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG 2

Tháng Bảy,
29/07/2021
Đăng bởi sieucongnghe

-Khách hàng: Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 2

-Nhu cầu của khách hàng:gắn hệ thống camera và bãi giữ xe thông minh

-Thời gian thực hiện:2 ngày

Hình ảnh bãi giữ xe chuẩn bị gắn hệ thống thông minh

Thẻ từ dùng trong hệ thống bãi giữ xe

Hình ảnh khi hoàn thiện hệ thống bãi giữ xe

Kỹ thuật viên test hệ thống bãi giữ xe

X